برچسب: Philip M. Giraldi

روزی وقتی قبضه دست کنترل گر آمریکا بر اقتصاد جهانی اندک اندک سست شود، تمام کشورهایی که تحت تحریم قرار گرفته اند برای گرفتن انتقام خود به صف خواهند شد و این اصلا چیز خوشایندی برای ایالات متحده نخواهد بود.