برچسب: 2018

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در روسیه در حالی به صورت موقت لغو شد که بر اساس پیش‌بینی معاون صنایع دستی قرار بود این نمایشگاه در اواخر شهریور ماه در مسکو برپا شود اما یک ماه از این پیش بینی گذشت و خبری از برپایی نمایشگاه نشد.