برچسب: یورو

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در روسیه در حالی به صورت موقت لغو شد که بر اساس پیش‌بینی معاون صنایع دستی قرار بود این نمایشگاه در اواخر شهریور ماه در مسکو برپا شود اما یک ماه از این پیش بینی گذشت و خبری از برپایی نمایشگاه نشد.

در حالی که تحریم های بانکی به دلیل همین وابستگی کشورمان به نظام پرداخت آمریکا و اروپا، امکان­پذیر شد و اکنون روزنامه دنیای اقتصاد، برای حل مشکل تحریم، وابستگی بیشتر به نظام پرداخت آمریکا و اروپا را تجویز می­کند!