برچسب: یمن

اولین نشست گروه‌های یمن در ژنو هرچند توانست طرف‌های یمنی را دور هم جمع کند؛ ولی به دلیل عدم توجه به واقعیت‌های میدانی و تلاش برای تحمیل شروط عربستان به گروه‌های داخلی بدون «نتیجه مکتوب» به پایان رسید.