برچسب: گردشگری

از مردم بسیاری از نقاط جهان خواسته شده تا از حضور در مکان‌های پرجمعیت خودداری کنند، سفرهای خود را به حداقل برسانند و حتی از خانه وظایف محل کار را انجام دهند، تا به کنترل شیوع ویروس «کرونا» کمک کنند؛ حالا مقایسه تصویرهای اخیر و پیش از شیوع ویروس «کرونا»، تاثیر شیوع این ویروس را بر نقاط مهم گردشگری جهان نشان می‌دهد.

مافیای شکار به حدی در بدنه سازمان حفاظت محیط زیست نفوذ پیدا کرده است که با صدور مجوزهای شکار نه تنها ممنوعیت پنجساله شکار را زیر پا گذاشته بلکه در فصل زادآوری حیات وحش پای اتباع خارجی از سوی شرکتهای گردشگری شکار به ایران باز شده است.