برچسب: کوهنورد

معاون فرماندار دزفول:

معاون فرماندار دزفول با بیان اینکه 5 نفر از گردشگران مفقود شده منطقه کول‌خرسان دزفول هنوز ناپدید هستند، گفت: تلاش‌ برای روشن شدن سرنوشت مفقودان ادامه دارد.