برچسب: کمیته امداد

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران با اشاره به جزئیات نحوه حمایت مردم از کودکان ایتام و محسنین، گفت: اکنون ۶۶ هزار و ۲۰۵ نفر حامی داریم که ۶۲۶۶ نفر فرزند «یتیم» و ۱۳ هزار و ۲۷۱ فرزند «محسنین» را مورد حمایت مالی قرار می‌دهند.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران از وجود 482 هزار و 513 صندوق صدقات کوچک و بزرگ در کل استان تهران خبر داد و گفت: بر اساس آمار هشت ماهه امسال حدود 26 میلیارد تومان درآمد این صدقات بوده است.

«حمیدرضا زارعی» نیکو کار و نوع دوستی است که دستان پُر مهرش سایبانی امن بر سر ۴۰۲ کودک نیازمند و بی سرپرست شده است و ماهانه هشت میلیون تومان به حساب این کودکان واریز می‌کند.