برچسب: کلانتری

پیگیری‌های فارس حکایت از آن دارد که ارسال نامه‌ درخواست ملاقات از سوی رئیس سازمان محیط زیست با رئیس سازمان صداوسیما، جهت اقناع وی در تائید تولید محصولات تراریخته صحت دارد اما این دو با یکدیگر دیداری نداشته اند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا:

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان این که منشأ اقتدار پلیس، سرمایه اجتماعی آن است، ارائه خدمات الکترونیکی به مردم را یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان عنوان کرد و گفت: نیروی انتظامی به دنبال حذف فیزیکی مأموریت‌هاست.

بخشدار بوستان گفت: با جلسه ای که با سردار خانچرلی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران داشتیم تصمیم گرفته شد که برای افزایش امنیت بخش بوستان یک کلانتری در این بخش تاسیس کنیم و امیدواریم که تا پایان امسال این کلانتری راه اندازی شود .