برچسب: کشتی

آزادکار با آتیه ایران و دارنده ۲ مدال طلای زیر ۲۳ سال جهان که رقیب عنوان‌داری به نام حسن یزدانی را برای رسیدن به المپیک پیش رو دارد، گفت: سخت تمرین می‌کنم و انگیزه زیادی برای رسیدن به المپیک دارم.

دارنده مدال برنز کشتی آزاد قهرمانی جهان گفت: در تمام این سال‌ها دقیقا مانند شرایط اردویی زندگی کردم به طوری که بسیاری از دوستان به من می‌گفتند مگر دیوانه‌ای که اینطور تمرین می‌کنی.