برچسب: کالج

هر جا موضوع آزادی و استقلال ملی به گونه‌ای مطرح شد، ایالات متحده با ارتش ضدانقلابی قدرتمند خود و قلدری‌های مالی‌اش به سرعت مداخله کرد.