برچسب: چین

رئیس جمهور در بدو ورود به تهران پس از سفر دوروزه به قزاقستان و شرکت در اجلاس شانگهای ضمن بیان جزئیات دستاورد های این اجلاس ، خبر داد که در این سفر با رئیسان جمهور روسیه و چین درباره مسائل هسته ای به صورت مفصل صحبت کرده است.