برچسب: چالش

۳‌ بانك خصوصي همكاري با فراريان را بر سازمان ماليات ترجيح مي‌دهند / رئيس كل سازمان امور مالياتي گفت: اين سازمان آمادگي اصلاح نرخ بخش مولد كشور را از ۲۵ به ۲۰درصد دارد، زيرا براي خروج از ركود مفيد است.

تجربه سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد جمهوري اسلامي هميشه از دل چالش‌ها و تهديدات فرصت‌هاي ذي‌قيمتي را توليد نموده است. اين بدان معني نيست كه چالش‌ها بدون هزينه‌ بوده است، اما به‌رغم آن، توليد فرصت‌ها را نبايد از نظر دور داشت.

سرمقاله مدیرمسئول:

شانزدهم مرداد 1394 در سرمقاله روزنامه با عنوان «احمدي‌نژاد و راست‌آزمايي انتخابات آزاد» با الهام از پيشينه و مواضع و اسناد دموكراسي‌خواهي و جمهوري‌خواهي نخبگان فكري اصلاح‌طلبان نوشتم: «احمدي‌نژاد هنوز در هيچ دادگاهي محكوم نشده است.