برچسب: چاقی

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد تعداد کودکانی که در سن مدرسه اضافه وزن دارند به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

فوق‌تخصص غدد و متابولیسم گفت: هر مقدار رژیم غذایی تنظیم شده، به روش غذایی فرد نزدیک‌تر باشد، پایبندی به آن و در نهایت کاهش وزن ناشی از آن بیشتر خواهد بود.