برچسب: پیشرو

نماینده مردم تبریز در مجلس:

نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به رفتار دو‌گانه دولت در خصوص دو حادثه ناگوار تصادف ریلی قطار تبریز ـ مشهد و ساختمان پلاسکو تهران، گفت: متاسفانه دولت در این حوادث رفتار دوگانه از خود نشان داد به طوری‌که فقط برای حادثه ریزش ساختمان پلاسکو عزای عمومی و کمیته ملی تحقیق برای رسیدگی به حادثه را تشکیل داد.