برچسب: پول

سكوت برابر فجايعي كه در مدارس فوتبال رخ مي‌دهد

چند سالي است كه جسته و گريخته، اخبار تلخ و اسفناكي از اتفاقاتي كه در مدارس فوتبال رخ مي‌دهد، ‌منتشر مي‌شود. اخباري كه گاه از مسائل غيرقانوني مالي خبر مي‌دهد و گاه از بي‌اخلاقي‌هايي كه پرداختن به آن كار آساني نيست.

شهرستان بهارستان به عنوان یکی از پرجمعیت ترین شهرستان های کشور، تعداد عابر بانک و بانک های آن بسیار کم بودهکه این امر به مشکل درد سر سازی برای ساکنان این شهرستان تبدیل شده است.

بانک مرکزی هر چند وقت یکبار اسکناس ها را به سکه تبدیل می کند، به تازگی تصویری از سکه ده هزار تومانی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است.