برچسب: پولشویی

وزیر ارتباطات خبر از عرضه ارز دیجیتال داده در شرایطی که هنوز شبکه ملی اطلاعات در کشورمان به طور کامل راه‌اندازی نشده است…

حرف کار خیر که به میان می‌آید، خیلی‌ها پای کار می‌آیند تا در این مسیر قدمی بردارند، اما کمی موشکافانه‌تر که وارد ماجرا بشوید، متوجه خواهید شد هدف برخی از مؤسساتی که در قالب خیریه فعالیت می‌کنند، واقعاً کار خیر نیست.