برچسب: پولشویی

وزير ارتباطات خبر از عرضه ارز ديجيتال داده در شرايطي كه هنوز شبكه ملي اطلاعات در كشورمان به طور كامل راه‌اندازي نشده است…

حرف كار خير كه به ميان مي‌آيد، خيلي‌ها پاي كار مي‌آيند تا در اين مسير قدمي بردارند، اما كمي موشكافانه‌تر كه وارد ماجرا بشويد، متوجه خواهيد شد هدف برخي از مؤسساتي كه در قالب خيريه فعاليت مي‌كنند، واقعاً كار خير نيست.