برچسب: پلی کلینیک تأمین اجتماعی نسیم شهر

اوایل صبح امروز  فرماندار در بازدیدهای جداگانه با حضور سرزده در پلی کلینیک تأمین اجتماعی نسیم شهر و اداراتِ تأمین اجتماعی، راه و شهرسازی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک سپه شعبه گلستان از نزدیک در جریان وضعیت انضباط اداری کارکنان و نحوه تکریم ارباب رجوع قرار گرفت.