برچسب: پالرمو

محمود روزبهانی

زمانی که حسن روحانی در کوتاه زمانی پس از توافق برجام، از برجام ۲ و همزادهایش در صحنه بین المللی سخن می‌گفت، برخی از مسئولان و کارشناسان از همگرایی بیشتر ایران و فتح باب مسایل جهانی در اقتصاد و سیاست و امنیت خبر دادند.