برچسب: پارس جنوبی

یک منبع آگاه در سازمان بورس گفت: سازوکار بورس انرژی به نحوی تعبیه شده است که صرفا شرکت‌هایی که توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی را داشته باشند وارد این فرآیند شوند زیرا در غیر اینصورت جریمه شده و وثیقه آنها ضبط میشود.

نگاهي به برنامه‌هاي وزارت نفت براي توسعه ميادين نفتي و گازي نشان مي‌دهد، شركت‌هاي آسيايي و روسي مورد‌توجه قرار گرفته‌اند كه البته از سر اجبار بوده است.