برچسب: وقف

مردم عاشورایی و ولایت مدار شهرستان بهارستان چهارمین وقف خود را در سال 94 به نیت حوزه علمیه انجام دادند و این نشان دهنده این است که وقف در شهرستان بهارستان همچنان ادامه دارد.

امام جمعه بخش نسیم شهر در مراسم روز وقف گفت: وقف از باقیات صالحات می باشد و تمام ما باید تلاش کنیم تا خود را در زمره ی واقفین خیر قرار دهیم.