برچسب: واردات

گمانه‌زني‌ها از زمان ظهور پالايشگاه ستاره خليج فارس

با وجود اعلام تاريخ‌هاي مكرر براي بهره‌برداري از پالايشگاه ستاره خليج فارس، شواهد موجود و سرعت لاک پشتي اين پروژه نشان مي‌دهد كه وزارت نفت نسبت به اين پروژه حياتي بي‌تفاوت بوده و بر واردات بنزين تأكيد بسياري دارد.

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد:

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد گفت: طبق برنامه‌ریزی تا ۱۰ سال آینده با توسعه کشت کلزا و سایر دانه‌های روغنی در کشور تا ۷۰ درصد روغن مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنیم، اما مافیای واردات برای منافعش در این راه سنگ‌اندازی می‌کند.