برچسب: هتل

یک ابر بدهکار بانکی با استفاده از ملک مسکونی خود که کاربری فضای سبز داشته و ارزش آن را 1500 میلیارد تومان اعلام کرده توانسته است صدها میلیارد تومان وام از بانک‌های مختلف دریافت کند و تاکنون نیز وام‌های دریافتی را باز نگردانده است.

گروه «فدائيان اسلام» كه متشكل از داوطلبان مردمي بود، به رهبري و فرماندهي سيدمجتبي هاشمي نقش مهمي در دفاع 34 روزه در خرمشهر ايفا كردند.