برچسب: نی

کاری که جشنواره می‌تواند برای هنرجویان انجام دهد این است که نفرات برگزیده را حتما تحت آموزش و تعلیم اساتید مرتبط هر رشته قرار دهد و برای مدتی مشخص هزینه آموزش هنرجو را بپردازد و اگر اینچنین کارهایی انجام شود آنگاه می‌توان گفت این جشنواره بزرگ و خوش‌آتیه به بهترین نحو هنرجویان را هدایت و حفظ کرده و در ارتقاء سطح هنری آنان دخیل است.

یکی از محصولات پرکاربرد به خصوص در اغذیه فروشی ها نی هایی است که برای نوشیدن انواع آشامیدنی به کار می روند. پلاستیکی بودن این نی ها عامل اصلی آلایندگی آنهاست.