برچسب: نیازمند

کارمند است. ۹ سال پیش با کمیته امداد آشنا شد، در حال حاضر حامی یک پسر ۱۴ و یک دختر ۱۸ ساله از فرزندان تحت حمایت کمیته امداد است و علاوه بر حمایت از فرزندان معنوی‌اش، هر ماه نیز مواد غذایی برای خانوارهای نیازمند تهیه و به آنها اهدا می‌کند.

مردم و مراکز کمیته امداد استان تهران کمک‌ها و خدمات مختلفی به مددجویان این نهاد ارائه کردند؛ از کمک یک میلیاردو هشتصد میلیون تومانی مردم در جشن عاطفه‌ها تا رشد ۶۲ درصدی نذورات مردمی استان در عید قربان از جمله اخبار خوش مربوط به نوع دوستی و دستگیری از نیازمندان است.