برچسب: نهضت فراگیر

خبر برگزاري جلسه‌اي كه دو ماه و نيم برگزار نشد براي قانوني كه 11 سال خاك خورد !

ابلاغ سياست‌هاي كلي خانواده از سوي رهبر معظم انقلاب در شهريور ماه سال جاري و تأكيد بر تسهيل ازدواج موفق و آسان براي همه دختران و پسران در حالي صورت گرفته است كه 11 سال از ابلاغ «قانون تسهيل ازدواج» مي‌گذرد و همچنان وعده‌هاي امروز و فرداي مسئولان براي اجرايي شدن آن ادامه دارد.