برچسب: نمایش

عضو شورای هنری انتخاب آثار خانه نمایش عنوان کرد: خیلی ازنمایش‌هایی که این روزها به صحنه می‌رود، دلچسب و امیدوارکننده نیست چرا که شتابزدگی و کم‌فکری در اجرا و متن‌هایشان دیده می‌شود.

مدیر تماشاخانه باران با نامناسب خواندن وضعیت تئاتر‌های خصوصی گفت: وضعیت این تماشاخانه‌ها وخیم و نامساعد است و مشکل مالی در آینده همه را به تعطیلی خواهد رساند.

با توجه به شرایط پیش آمده در عرصه هنرهای نمایشی و ارزشیابی و نظارت بر نمایش‌ها، مدیرکل هنرهای نمایشی اذعان می‌کند که نیاز به اصلاحات بخشی از قوانین قبلی است و برخی مصوبات در عرصه‌های مختلف باید اصلاح شوند.