برچسب: نقدینگی

ظاهراً آنچه در روزهای اخیر در دستور کار حامیان دولت قرار گرفته و وزرای دولت یازدهم نیز در مسافرت‌های انتخاباتی خود دنبال کرده‌اند، مقایسه دولت قبل با دولت یازدهم بوده و تکرار این جمله که «ما در این چهار سال آواربرداری کرده‌ایم»!