برچسب: نقدینگی

ظاهراً آنچه در روزهاي اخير در دستور كار حاميان دولت قرار گرفته و وزراي دولت يازدهم نيز در مسافرت‌هاي انتخاباتي خود دنبال كرده‌اند، مقايسه دولت قبل با دولت يازدهم بوده و تكرار اين جمله كه «ما در اين چهار سال آواربرداري كرده‌ايم»!