برچسب: نفت

یک کارشناس صنعت نفت گفت: در طول سالهای تحریم توانستیم صنعت نفت را بدون حضور خارجی ها توسعه دهیم اما در دوران برجام تمام نگاهمان به بیرون بود ولی کار پیش نرفت.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از عدم پیش بینی خسارت عدم اجرای تعهدات شرکت‌های خارجی از جمله توتال گفت: به وزیر نفت می گفتیم پس چطور می­خواهید توتال بماند؟ می­گفت: «نه، انجام می­دهد» و از این حرف­هایی که واقعاً تضمینی نداشت.

رئیس‌جمهور در تازه‌‌‌ترین سخنانش از یک «دولت ذهنی» که در ذهن او تقسیم‌بندی شده است، سخن گفت که در این تقسیم‌بندی «برخی وزرا، نوایشان، نوای ناامیدی است. اول دولت، وسط دولت، آخر دولت، سخن اینها سخنان ناامیدی است. می‌گویند بودجه کم است، نفت ارزان است، باران کم است، مالیات چه شد؟»