برچسب: موسوی

آخرین احضاریه‌ای که از این قماش به دست اینجانب رسیده، بابت پرونده فخیمه «کرسنت» است. رئیس‌جمهور محترم عنایت داشته باشند که این شکایت حتی به واسطه ورود به ماهیت پرونده و احیاناً اتهام‌زنی به افراد نیست بلکه دقیقاً به خاطر «حرف زدن درباره کرسنت» است!

 مجتبی ذالنور با اشاره به حوادث ۸۸ گفت: موسوی و کروبی حتی در غائله عاشورا که به امام حسین (ع) هتک حرمت کردند و در ایستگاه‌های صلواتی مشروبات الکلی را گذاشتند و به عزاداران حسینی حمله کردند اعلام برائت نکردند، در صورتی که موسوی و کروبی حداقل باید اغتشاشات را در عاشورا محکوم می‌کردند ولی […]

زاکانی با اشاره به سوابق نجفی در وزارت آموزش و پرورش در مخالفت با وی تاکید کرد: کمرنگ شدن ابعاد اعتقادی، دینی و پرورشی از جمله ویژگی های دوره مدیریتی نجفی بوده و نگاه و روح حاکم در مسئولیت ایشان نگاهی نادرست بوده است.