برچسب: ملک

املاک بزرگ و گران این روزها مشتری ندارد و روی دست صاحبان آنها باد کرده است و در این میان برخی با روابط خاص برای این کار چاره‌ای جدید اما کثیف طراحی کرده‌اند که به «سوزاندن ملک» مشهور است.