برچسب: ملت

به گزارش پايگاه خبری بهارستانه ؛ هوشيار فرازمند شاعر جوان كشورمان در قطعه شعري به توصيف و بيان آثار مخرب ماهواره به عنوان ابزار امروز دشمن در جنگ با ملت مسلمان ايران پرداخته كه در كتاب “شبهاي بي قراري” توسط سازمان بسيج مداحان كشور به چاپ رسيده است. متن اين شعر در ذيل آمده است: […]