برچسب: معصومه نصیری

قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای گفت: باید بدانیم در عصر استیلای رسانه‌ها، مدیر عصر رسانه، معلم عصر رسانه، فرزند عصر رسانه و والدین عصر رسانه باید توانمندی‌هایی داشته باشند که این رسیدن به آن، نیاز به آموزش دارد.