برچسب: معتاد

همنشینی با معتادان حکایت عجیبی است ! آن زمان که یکی از عضویت در گروه عشق لاتی‌ها و خوردن ته پیک مشروب رفقا می گوید و دیگری از دست رد نزدن به تعارف کوکائینی جنس مخالف در پارتی شبانه؛ اینها جملگی گوشه ای از دنیای تیره و تار منقل نشینان است .

معاون سیاسی، امنیتی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بر اساس برخی آمارها حدود ۶ دهم درصد بانوان به مواد مخدر آلوده هستند، گفت:۸۰ درصد دختران مبتلا به مواد مخدر دچار اختلالات خُلقی و اضطراب هستند.