برچسب: مسلمانان ،آمریکا ،رییس جمهور، میانمار ، سیاست،دادخواست،بهارستانه

مسلمانان آمریکا از رییس جمهور میانمار شکایت کردند

بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ حملات بوداییها صدها نفر از این مسلمانان را از به کام مرگ کشاند و ۱۴۰ هزار نفر دیگر را نیز بیخانمان کرد.     به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه، مسلمانان آمریکا با محکومیت سیاستهای ضد اسلامی رئیس جمهور میانمار در آستانه انتخابات عمومی دادخواستی را علیه وی به دادگاه […]