برچسب: مدیر آموزش و پرورش ناحیه2 بهارستان

امروز ۴۰ هزار دانش آموزان بخش بوستان، با حضور در پای صندوق های رأی، اعضای شورای دانش آموزی مدرسه خود را انتخاب کردند. به گزارش بهارستانه ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه۲ بهارستان با حضور در انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دوره اول پسرانه فردوسی نسیم شهر، شرکت دانش آموزان در این انتخابات را تمرینی […]