برچسب: مدرسه

در شرایطی كه گروه‌های مختلف در امریکا و به خصوص دانش‌آموزان خواستار تغییر در قوانین مربوط به حمل سلاح در این کشور هستند اما رئیس‌جمهور امریکا …

مؤسسات آموزشي و كنكوري كه بر مدارس چنبره زده‌اند و شيره جان فرايند تعليم و تربيت را به بهانه آماده‌سازي دانش‌آموزان براي ورود به دانشگاه‌ها مي‌گيرند…