برچسب: محمد هادی سیف

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران با اشاره به جزئیات نحوه حمایت مردم از کودکان ایتام و محسنین، گفت: اکنون ۶۶ هزار و ۲۰۵ نفر حامی داریم که ۶۲۶۶ نفر فرزند «یتیم» و ۱۳ هزار و ۲۷۱ فرزند «محسنین» را مورد حمایت مالی قرار می‌دهند.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران از وجود ۴۸۲ هزار و ۵۱۳ صندوق صدقات کوچک و بزرگ در کل استان تهران خبر داد و گفت: بر اساس آمار هشت ماهه امسال حدود ۲۶ میلیارد تومان درآمد این صدقات بوده است.