برچسب: محمد شهریاری

مردی سالخورده که متهم است پسرخوانده و عروسش را به قتل رسانده و سرهایشان را حوالی خیابان شیخ بهایی رها کرده است، با تحقیقات ویژه قضایی بازداشت شد و حادثه را شرح داد.