برچسب: مجید شاکری

یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه همه می‌دانیم که صادرات ۱ میلیون بشکه ای نفت در سال آینده احتمال وقوع ندارد، گفت: اعداد و ارقام ذکر شده در بخش درآمدهای دولت از طریق فروش اموال ترسناک است. تازه قرار است این ارقام بدوم تشریفات فروخته شود که واضح است فساد آور است.