برچسب: مجتبی شریعتی نیاسر

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به اجرای آیین‌نامه یکپارچه آموزشی در دانشگاه‌ها از این ترم گفت: به دانشگاه‌ها در خصوص جزئیات این آیین‌نامه اختیار تام داده شده است، البته آنها نباید از خطوط قرمز وزارت علوم عبور کنند.

معاون آموزشی وزیر علوم تحول در پذیرش دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی را یکی از مصادیق ساماندهی آموزش عالی برشمرد و گفت: امسال ایجاد رشته محل‌های جدید در مقطع دکتری برای همه زیرنظام‌ها ممنوع است.