برچسب: مارکسیسم

یادداشت/ محمّد ایرانی

مشکل اصلی همه کسانی که سقوط می‌کنند یک چیز بیشتر نیست و آن هم اسارت در حصارهاست. حصارهایی که در پس اندیشه های کج و معوج جا خوش کردند و امام خمینی(ره) از معدود کسانی بود که توانست شعارها را کنار بزند و آن حصارها را ببیند.

مهدی جمشیدی:

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: امروز مارکسیسم یک ایدئولوژی مُرده و تاریخی است و پرچمدار جریان متجدد در ایران لیبرال‌ها هستند، ما نیازمند مطهری‌هایی هستیم که در مقابل جریان متجدد صف‌آرایی کنند.