برچسب: قحطی

جنگی که ائتلاف سعودی-اماراتی از سه سال و نیم گذشته علیه یمن به راه انداخته، اکنون وارد مرحله‌ای بسیار خطرناک شده و به یک نوع بازی کثیف و جنون‌آمیز ائتلاف برای نسل‌کشی و کشتار کودکان و نوزادان یمنی تبدیل شده است.

روایتی داستانی از قحطی ۱۹۱۹ ایران

پانزده روز از خرید گندم نگذشته بود که بوی نان تازه در کوچه‌های خشتی و کاه‌ اندود به یک آرزو تبدیل شد. نان جو که روزگاری خوردنش برای مردم کسر شأن شده بود، حالا فقط در خانه بزرگان شهر پخت می‌شد.