برچسب: قتل

سخنگوی نیروی انتظامی گفت: معتادان افرادی هستند که خودشان در ورطه هلاکت بودند؛ من دلسوزی برای معتادان نمی‌کنم، اما معتادان هم انسانند و مترصد فرصت برای بازگشت به جامعه و اینکه آشیانه آنها (چادرها در پارک هرندی) را آتش بزنیم کار نادرستی است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: موضوع حقوق بشر یک ابزار است در دست دولت های غربی خصوصا آمریکایی ها که هر جایی که پای منافع آنها وسط باشد، از این ابزار به خوبی به نفع منافع خودشان استفاده می کنند و هرجا که منافع نداشته باشند قضیه برعکس می شود.