برچسب: قتل

بررسی نظام آموزش و پرورش 10 کشور مختلف نشان داد، خشونت در مدارس کشورهای مختلف رو به افزایش است و دانش‌آ‌موزان نه تنها از نظر فیزیکی، بلکه از نظر روانی نیز در امنیت قرار ندارند و به طور مداوم در معرض خطر هستند.

مرد سالخورده كه 15 سال قبل همسرش را در تهران به قتل رسانده و زندگي مخفيانه‌اي را در شمال كشور شروع كرده بود دچار عذاب وجدان شد و خودش را به پليس معرفي كرد.

تحقيقات از ناپدري جنايتكار كه به اتهام تعرض و قتل اهورا، پسربچه دو و نيم‌ساله در بازداشت به سر مي‌برد، همچنان در جريان است.

خواننده رپ:

حميد صفت، خواننده مشهور رپ كه متهم است پدر‌خوانده‌اش را در دفاع از مادرش به قتل رسانده‌است، در بازجويي‌ها مدعي شد كه قصد قتل نداشته و مي‌خواسته از مقتول زهر چشم بگيرد كه حادثه اتفاق افتاد.

مردي سالخورده كه متهم است پسرخوانده و عروسش را به قتل رسانده و سرهايشان را حوالي خيابان شيخ بهايي رها كرده است، با تحقيقات ويژه قضايي بازداشت شد و حادثه را شرح داد.