برچسب: فلسطین

مرکز عربی بررسی‌ها و مطالعه سیاست‌ها در قطر میزگردی با حضور حدود پانصد تن از اساتید و دانشجویان آموزشگاه عالی مطالعات دوحه درباره معامله قرن یا طرح ترامپ برای حل موضوع فلسطین برگزار کرد که سخنران اصلی این میزگرد دکتر “عزمی بشاره”، رییس مرکز عربی بررسی و مطالعه سیاست‌ها بود.

یک استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به تعریف دولت در حقوق بین الملل که عناصر تشکیل دهنده آن وجود حاکمیت و سرزمینی با مرزهای مشخص است، گفت: در طرح “معامله قرن” ترامپ این دو عنصر اساسی مغفول مانده است و حل و فصل مساله فلسطین فقط در چارچوب یک طرح بین المللی که طبیعتا محور آن سازمان ملل متحد باشد ممکن خواهد بود و در غیر این صورت هر طرح دیگری به سرانجام نخواهد رسید.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به اقدام رژیم صهیونیستی در کسر درآمد مالیاتی این تشکیلات و همچنین مذاکرات با حماس،‌ پیام شدیداللحنی را به نخست وزیر رژیم صهیونیستی ارسال کرد.