برچسب: فرمانداربهارستان

دوهفته نامه پیام گلستان در شماره اخیر خود نوشته است : شنبده ها در سطح شهرستان بهارستان حاکی براین است شخصی به نام قنبری ممان به عنوان فرماندار جدید بهارستان انتخاب شده است .( تکرار می شود فقط یک شایعه است ) به گزارش بهارستانه،  قنبری ممان که نشریه پیام گلستان از وی نام برده […]

به گزارش بهارستانه، با حضور مهندس یونس نوبخت فرماندار و اعضای شورای اسلامی شهرستان بهارستان؛ اولین جلسه شورای اسلامی شهرستان بهارستان به منظور انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان بهارستان روز یکشنبه مورخ ۷/۷/۱۳۹۲ برگزار شد.