برچسب: علی عبدالهی

عبدالهی : نمی گویم ساخت و ساز های غیر مجاز را به صفر رساندیم ولی در این مدت توانستیم با نظارت های که به طور جدی انجام دادیم جلوی90 درصد ساخت وساز های غیر مجاز را بگیریم.

علی عبدالهی که رئیس آتش نشانی شهر گلستان بود امروز بعد از رفتن نعمت زاده به عنوان سرپرست شهرداری گلستان منصوب شد به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه، امروز صبح خبر رفتن نعمت زاده از شهرداری گلستان ،همه را دوباره در شوک فرو برد. نعمت زاده یک بار هم در بهمن ماه با استعفاء اجباری […]