برچسب: علی صادقی

تذكر كميسيون فرهنگي مجلس به سازمان سينمايي

باید با بالا بردن سواد و تخصص سينماگران ايراني امكان و فضاي لازم براي ساخت كمدي‌هاي سالم فراهم شود؛ كمدي‌هايي كه با ارزش‌ها و باور‌هاي جامعه همخواني داشته باشد، نه اين فيلم‌پاره‌ها و نماهاي سخيفي كه غير متعهدانه به نام سينماي كمدي ساخته و در سينما‌ها اكران ‌می‌شود…