برچسب: علامه طباطبایی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مالیات شرکت در ایران مالیات زیادی نیست و کمتر از حد انتظار است. مشکلی که در ایران ما داریم این است که اگر شرکت بود راحت‌تر از او مالیاتی می‌گیریم اما اگر مشاغل بود معافیت دارد و نمی‌توانیم بگیریم.