برچسب: عربستان

کارشناسان و پژوهشگران ضمن هشدار درباره رشد فزاینده پدیده «خودکشی» در عربستان تاکید می‌کنند،آماری که از سوی حکومت سعودی و مسئولان امر در این کشور در این‌ باره ارائه می‌شود، آمار واقعی نبوده و تنها بخشی از حقیقت است.

خبرهای منتشره درباره مرگ بالینی شاه سعودی چه واقعیت داشته باشد و چه در حد یک شایعه باشد، بر یک نکته تاکید دارد و آن تشدید و تسریع جنگ قدرت در خاندان سعودی است و در این بین ملک عبد الله تلاش دارد، پسر خود را به سلطنت برساند.